Bytom, Szkoła Podstawowa nr 32 klasa IVA, IVB, IVC